KASUTAMINE JA HOIDMINE

Mööbli ootuspäraseks heaks säilimiseks tuleb seda kasutada vastavalt otstarbele kuivades ja köetavates ruumides, kus suhteline õhuniiskus on 40-60%. Laua pinnal soovitame kasutada spetsiaalset kirjutusalust. Mööbli säilimiseks ei tohiks riiuleid ja laekaid raskete esemetega üle koormata ning ustele ei tohiks kinnitada ega riputada lisakoormusi. Uksed ja laekad on soovitav hoida suletuna. Mööbli kahjustamise vältimiseks ei tohi kuumi esemeid ilma kuumaaluseta mööblile asetada. Mööblile sattunud vedelik tuleb kohe kuivatada puhta pehme lapi või majapidamispaberiga. Teravad esemed võivad mööblit vigastada. Tähelepanelik tasub olla lauanõude, lillevaaside, pottide, käekellade ja mansetinööpidega. Määrdunud pindade puhastamiseks ja värskendamiseks on soovitav kasutada jaemüügis saadaolevaid mööblihooldusvahendeid, järgides nende pakendil toodud eriotstarvet ja kasutamisjuhist. Puhastamine tundmatu ja/või selleks mitte ettenähtud vahendiga võib mööblit kahjustada. Mööbli määrdunud pindu ning manuseid võib puhastada ka nõrgas seebi- või nõudepesuvahendivees niisutatud lapiga ning lõpuks kuivatada pehme lapi või majapidamispaberiga. Parema tulemuse saavutamiseks võib protsessi korrata. Kui koristamise järel jääb pind märjaks kauemaks kui 30 sekundiks, tuleks pind kuivatada, mitte sellel kuivada lasta. Vahasid sisaldavaid puhastus-, poleerimis- ja läiget andvaid vahendeid on soovitatav kasutada kord kuus, vajadusel tihedamini, kuid mitte sagedamini kui üks kord nädalas. Puhastusvahend tuleb pihustada lapile, mitte puhastatavale pinnale. NB! Mööbli puhastamiseks ei tohi kasutada lahustavaid orgaanilisi ühendeid nagu atsetoon, piiritus, bensiin, küünelakieemaldaja jmt. Samuti ei tohi kasutada pleegitavaid ning abrasiivseid aineid sisaldavaid pastasid, vedelikke, küürimispulbreid, harju ja muid mehaanilisi abivahendeid.

VÄRVITUD PINNA HOOLDAMINE

Alküüdvärvide korral kasutada neutraalseid (pH≈7) või nõrgalt leeliselisi puhastusvahendite vesilahuseid. Kasutamisel järgida puhastusvahendi kasutusjuhendit. Sooja lahust kasutades on puhastamine kergem. Enne pesemist tuleb veetihedalt katta mööblis olevad pistikupesad.

ÕLITATUD PINNA HOOLDAMINE

Õlitatud puidu hooldusõlitamise ja puhastamise sagedus sõltub puitpinna kasutuskoor-musest. Ühiskondlikult kasutatavate ruumide puitpindu (eelkõige tööpinnad) on soovitatav hooldusõlitada kahel esimesel aastal vähemalt 2-3 korda aastas. Hiljem võib üle minna lihtsustatud hooldamisele. Vähese kasutusintensiivsuse tingimustes piisab tavaliselt ühest kuni kahest hooldamisest paari aasta jooksul, sõltub muidugi kasutuskoormusest. Õlivahatatud puitpindade igapäevast hooldust tehakse niiske lapi või tolmuimejaga (pehme otsikuga). Puhastamiseks ei tohi kasutada tugevaid leeliselisi ega happelisi puhastus-vahendeid. Osmo Color-i tehas on välja töötanud spetsiaalsed hooldusvahendid õlitatud puitpindadele. Neid tooteid kasutades on tagatud kvaliteetne hooldus ja puidu hea välimus aastateks. Niiskeks puhastamiseks kasutatakse Osmo Color Wisch Fix pesuvahendit, mida lisatakse pesuvee hulka. Wisch Fix sobib igapäevaseks puhastamiseks, doseerimisjuhis on pakendil.

MESSINGPINNA HOOLDAMINE

Messingpinna hooldamiseks kasutada spetsiaalseid messingule mõeldud puhastus-vahendeid. Järgida tuleb vastava vahendi kasutusjuhendit.

ISTMEKANGA HOOLDAMINE

Villaste kangaste puhul eelistatakse kuivpuhastust pesemisele. Igal juhul tuleb jälgida toote etiketti, mis informeerib, kuidas seda riideeset tohib pesta ja kas ta sobib masinaga pesemiseks (villa pesuprogramm). Villase kanga hooldamisel tuleb arvestada kerge viltivusega. Soovitav on kasutada villasele mõeldud pesuaineid, madalaid temperatuure ning pesta käsitsi. Tähtis on pesuvee ja loputusvee ühtlane temperatuur. Hõõrumist ja nühkimist ei talu, pestakse kergelt muljudes. Samuti ei talu väänamist, tsentrifuugimist ja masin-kuivatust. Kuivatatakse alusel, ei triigita vaid aurutatakse. Kui siiski soovitakse pesta masinas, tuleb valida madalal temperatuuril õrn pesuprogramm, mis lõpeb vee nõrutamisega. Villaseid kangaid ei leotata vaid pestakse kohe puhtaks. Kui villast kiudu on segatud mõne teise kiuga, siis toimub hooldamine õrnema kiu järgi.

Autor AkkaDisain