Aiamööbli hooldamiseks soovitame kasutada Tekons OÜ hooldus ja kasutusjuhendit ning nende kodulehelt leiab edasi müüjad, kust antud toodet saab osta. www.teknos.com

Lehtpuiduõli woodex hardwood oil

Lahustipõhine puitu imenduv ja kuivav õli välistöödeks.

Kasutatakse uue ja toonitud lehtpuidu, ka tiigi, tamme ja mahagoni ning termotöödeldud puidu õlitamiseks. Pruun õli taastab väärispuidu algse tooni. Tüüpilised kasutuskohad on aiamööbel, paadisillad, tarad, lillerestid ja uksed. Kaitseb puitu kuivamise, lõhenemise ja määrdumise eest. Parima kaitse annab igaaastane korduv õlitamine. Ei sobi kasvuhoonetele, taimelavadele ega loomapidamishoonetesse.

Kasutusjuhend

Pinna eeltöötlus

Eemalda töödeldavalt pinnalt töötlemisjäägid, mustus ja tolm. Vajadusel kasuta RENSA TERRACE-pesulahust. Loputa veega ja lase kuivada. Eemalda enne töötlemist vanad värvi- ja lakikihid.

Pealekandmine

Sega enne kasutamist korralikult. Kanna WOODEX HARDWOOD OIL pinnale pintsli või käsnaga. Kasutatakse ka kastmismeetodit. Kanna pinnale õli kuni küllastumiseni. Eemalda üleliigne õli 30 min jooksul pärast pinnale kandmist.

Pealekandmistingimused

Töödeldav pind peab olema kuiv. Puidu suhteline niiskus peab olema alla 20% puidu kuivkaalust. Töötlemise ja kuivamise ajal peab ümbritseva õhu, pinna ja toote temperatuur olema üle +10°C ja suhteline õhuniiskus alla 80%.

Tehnilised andmed

Kuivainesisaldus ca 35 mahu%
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) Toode ei kuulu EL LOÜ direktiivi alla.
Tihedus ca 0,85 g/ml
Kuivamisaeg – puutekuiv 8 h
Kuivamisaeg – kasutuskuiv 16 h
Lahusti Kasutatakse lahjendamata kujul.
Töövahendite puhastamine Töövahendid pestakse kohe pärast tööd TEKNOSOLV 1621-ga.
Ilmastikukindlus Pidevalt ilmastikumõjude all olevate pindade puhul vajab korduvat töötlemist üks kord aastas.
Pakendid Pruun: 0,5 L, 1 L ja 500 ml spray. Värvitu: 500 ml spray
Ohutusteave Vt. ohutuskaarti. NB! Isesüttimisohu tõttu tuleb tootejääke ja tootega saastunud esemeid hoida õhukindlates konteinerites, või põletada. Soovitatakse ka vees immutada.